Agent ubezpieczeniowy

Cena:

1249 zł

Liczba godzin:

110 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? Zależy Ci na zdobyciu umiejętności i wiedzy, dzięki którym z łatwością zdasz egzamin na agenta ubezpieczeniowego i podejmiesz pracę w wymarzonej firmie? Znalazłeś kurs dla siebie!

Kurs Agent ubezpieczeniowy ONLINE - dla kogo?


Kurs jest kierowany do osób poszukujących pracy w agencjach ubezpieczeniowych oraz w innych podmiotach rynku finansowego. Absolwent kursu uzyskuje możliwość zdawania egzaminu dla agenta ubezpieczeniowego w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym nie trzeba kończyć żadnej szkoły ekonomicznej, czy też prawniczej, ponieważ wystarczą szkolenia i zdanie odpowiedniego egzaminu. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń wyznacza odpowiednie kryteria, jakie musisz spełniać jeżeli chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym. Osoba ubiegająca się o to stanowisko:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe;

 • daje rękojmię należytego wykonywania tych czynności;

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 • zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Pierwszym etapem na drodze do tego, aby zostać agentem ubezpieczeniowym jest szkolenie. Kandydat na to stanowisko musi nauczyć się wszystkiego co będzie mu niezbędne, aby odpowiednio reprezentować firmę i omawiać poszczególne oferty ubezpieczenia. Musi również znać podstawy prawne swojej działalności, tak aby nie działać na szkodę klientów oraz niezbędne regulacje, które odnoszą się do jego przyszłego stanowiska. Drugim etapem jest egzamin organizowany przez towarzystwo ubezpieczeń, następnie podpisanie umowy z towarzystwem i własna działalność gospodarcza. Etapem finalnym jest licencja i wpis na listę agentów ubezpieczeniowych w KNF - te wnioski agent składa za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym współpracuje.

Nasz kurs agent ubezpieczeniowy online doskonali umiejętności kandydatów na agentów ubezpieczeniowych i pomaga w przygotowaniu się do egzaminu - bez wychodzenia z domu!

Nauka w Żaku jest prosta i przyjemna

Przykładowy program nauczania:

 • rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą,

 • podmioty rynku ubezpieczeń,

 • charakterystyka podstawowych grup produktowych,

 • prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń,

 • rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego,

 • zawieranie ubezpieczeń,

 • obsługa portfela umów,

 • likwidacja szkód,

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

 • ubezpieczenie OC – posiadacza pojazdu,

 • ubezpieczenia auto casco,

 • inne ubezpieczenia komunikacyjne,

 • ubezpieczenia mienia od zdarzeń elementarnych,

 • ubezpieczenie mieszkań i domów,

 • ubezpieczenie działalności gospodarczej,

 • ubezpieczenia osobowe,

 • ubezpieczenia na życie i dożycie,

 • inne ubezpieczenia – rolne, transportowe, zawodowe i inne.

Nauczysz się jak wykonywać pracę agenta ubezpieczeniowego:

 • jakie są obowiązki agenta; co musi zawierać umowa ubezpieczeń,

 • jakie są wymogi zawiadamiania o zdarzeniu losowym,

 • jak rozpatrywać reklamację.

Wszystkiego nauczysz się na naszej platformie e-learningowej: www.platforma.zak.edu.pl

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • wykształcenie średnie,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Cenę kursu automatycznie dzielimy na 3 raty.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V