Harmonogram egzaminów maturalnych - części pisemnej i ustnej

Matura 2024 - część pisemna i ustna

5.4.2024

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej harmonogramem egzaminów maturalnych w części pisemnej.

Egzamin odbędzie się w budynku wałbrzyskiej filii Politechniki Wrocławskiej przy ul. Armii Krajowej 78 w Wałbrzychu.

HARMONOGRAM:

 • język polski poziom podstawowy (E)- 2024-05-07, godz. 09:00

 • język polski poziom podstawowy (M)- 2024-05-07, godz. 09:00

 • matematyka poziom podstawowy (M)- 2024-05-08, godz. 09:00

 • matematyka poziom podstawowy (E)- 2024-05-08, godz. 09:00

 • język angielski poziom podstawowy (E)- 2024-05-09, godz. 09:00

 • język angielski poziom podstawowy (M)- 2024-05-09, godz. 09:00

 • wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (E)- 2024-05-10, godz. 09:00

 • język angielski poziom rozszerzony (E)- 2024-05-13, godz. 09:00

 • język angielski poziom rozszerzony (M)- 2024-05-13, godz. 09:00

 • biologia poziom rozszerzony (E)- 2024-05-14, godz. 09:00

 • biologia poziom rozszerzony (M)- 2024-05-14, godz. 09:00

 • matematyka poziom rozszerzony (M)- 2024-05-15, godz. 09:00

 • geografia poziom rozszerzony (E)- 2024-05-17, godz. 09:00

 • język polski poziom rozszerzony (E)- 2024-05-20, godz. 09:00

 • język polski poziom rozszerzony (M)- 2024-05-20, godz. 09:00

 • historia sztuki poziom rozszerzony - 2024-05-22, godz. 09:00

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ:

 • język polski (formuła 2023) - 2024-05-21

 • język polski (formuła 2015) - 2024-05-21

 • język angielski (formuła 2015) - 2024-05-22

 • język angielski (formuła 2023) - 2024-05-22

Każdy ze zgłoszonych słuchaczy otrzyma na miesiąc przed egzaminami indywidualne pismo z informacją dotyczącą szczegółów - daty, godziny i miejsca przeprowadzenia egzaminu.